30.09.2021

Eiropas zaļais kurss rosina arvien vairāk izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. Tā kā vairāk nekā 30% enerģijas Latvijā tiek patērēts ēkās, tad te slēpjas milzīgs primāro resursu patēriņa un CO2 emisija samazināšanas potenciāls. Latvijas apstākļos perspektīvs enerģijas avots ir visu veidu siltumsūkņi, kas, atkarībā no risinājuma, ļauj uz katru patērētās elektroenerģijas vienību (kWh) saražot 3-6 reizes vairāk enerģijas. Te svarīgi arī tas, ka Latvijā gandrīz puse elektrības tiek saražota "zaļi", proti no atjaunojamiem resursiem.

SMI sadarbībā ar SIA “Hydrokapillar Tech” pēta iespējas šo siltumsūkņu faktisko efektivitāti paaugstināt, tradicionālo konvektoru (t >50°C) vietā izmantojot zemas temperatūras starojuma kapilāros siltummaiņus – SKS, kuru siltumnesēju raksturīgā temperatūra apkures režīmā <30°C. Otrs šāda risinājuma ieguvums ir iespēja, neveicot nekādas izmaiņas sistēmā, nodrošināt arī telpu dzesēšanu vasaras periodā (t>16°C). Siltuma plūsmu un temperatūras sadalījumu telpās skaitliskā modelēšana parāda arī šādu sistēmu lietojuma būtiskus ieguvumus cilvēku termiskā komforta apstākļu aspektā. Lai pārbaudītu izstrādātās SKS sistēmu inženiertehnisko aprēķinu metodikas un skaitliskās modelēšanas rezultātus praksē, šādas sistēmas tiek instalētas (skat. attēlus) gan stendos eksperimentālajā poligonā LU Botāniskajā dārzā (www.eem.lv) , gan arī eksperimentālajā dzīvoklī Rāmavā. Ilgtermiņa monitoringa veikšanai sistēmas tiek aprīkotas ar nepieciešamajiem patēriņa skaitītājiem, telpu fizikālo parametru mērsensoriem, bez tam datu plūsmas un sistēmu vadība tiek nodrošināta izmantojot mūsdienīgus digitālus bezvadu tīkla risinājumus.

   
"Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu (SKS) optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai" (1.1.1.1./19/A/102)


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Aktualitātes

 • marts, 2023

  23.-26. martā, piedaloties starptautiskajā izstādē "Māja I", tika demonstrēti projekta ietvaros sadarbībā ar SIA "Hydrokapillar Tech" izstrādātie starojuma kapilāro siltummaiņu sistēmu prototipi un programmatūra to projektēšanai nepieciešamo aprēķinu veikšanai.
     
     

 • 10. novembris, 2022

  Notika seminārs energoefektivitātes jomas interesentiem "Kā sildīties taupīgāk?", kur daudzie klātesošie tika iepazīstināti ar iespējām pašiem novērtēt enerģijas taupīšanas iespējas, uzlabot termisko komfortu telpās un, izmantojot atjaunīgos resursus, ar gaiss-ūdens silrtumsūkņiem un starojuma kapilārajiem siltummaiņiem būtiski samazināt apkures un dzesēšanas izmaksas ēkās.
     
     
     

 • augusts, 2022

  Sakarā ar būtisko energoresursu cenu pieaugumu katram jādomā par iespējām samazināt siltumapatēriņu nākamajās apkures sezonās. Lai ikvienam radītu iespēju vienkārši novērtēt un plānot iespējas samazināt siltuma zudumus savā mājā vai dzīvoklī, projekta ietvaros izstrādāts un publiskots vienkāršs aprēķinu rīks, kura lietošana neprasa speciālas priekšzināšanas. Tas pieejams www.modlab.lv/SKS/. Tur paredzēta iespēja novērtēt arī nepieciešamo laukumu zemas temperatūras starojuma kapilāro siltummaiņu instalācijai, kas kombinācijā ar siltumsūkņiem vēl vairākas reizes var samazināt apkurei nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu.

 • maijs, 2022

  LU SMI pētnieki laikā no 11. – 13. maijam ar 4 prezentācijām par dažādiem starojuma kapilāro siltummaiņu (SKS) sistēmu izpētes aspektiem sekmīgi piedalījās starptautiskā zinātniskā Vides un klimata tehnoloģiju konferencē CONECT 2022 (Conference of environmental and Climate Technologies), kas notika Rīgā. ERAF projekta ietvaros izstrādātas un veiksmīgi aprobētas:
  - 2 skaitliskās metodikas metodikas SKS sistēmu projektēšanai nepieciešamo jaudu aprēķinam – gan maksimāli vienkāršotā pieeja provizoriskam novērtējumam, gan detalizētā aprēķina metodika atbilstoši Eiropas standartiem pieejamas interneta vidē;
  - vienkāršota skaitliska metodika starojuma siltuma apmaiņas analīzei starp telpu, kurās instalētas SKS sistēmas iekšējām norobežojošajām virsmām, kas arī nodrošina sistēmu nepieciešamās jaudas noteikšanu;
  - skaitliskā aprēķina metodika termiskā komforta analīzei telpās, kurās instalēti SKS
  - uz mākslīgā intelekta pieeju balstīta metodika būvkonstrukciju siltua caurlaidības dinamiku ietekmējošo faktoru analīzei.

  Konferences prezentācijas un pilnie teksi ir pieejami Rezultātu sadaļā.

 • janvāris, 2022

  28. janvārī Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti (prezentācija - "Dažādas orientācijas saules paneļu faktiskās efektivitātes mērījumi Rīgas klimatiskajos apstākļos").

 • septembris, 2021

  Preses relīze

 • maijs, 2021

  12. maijā notika zinātniski praktisks seminārs "Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai", kurā tika prezentēti arī pirmie projekta pētījumu par atjaunojamo resursu izmantošanas iespējam starojuma kapilāro siltummaiņu (SKS) sistēmās rezultāti, t.sk., par:
  - solāro paneļu faktisko efektivitāti Latvijā;
  - vienkāršu interneta rīku SMS dimensionēšanai;
  - SMS projektēšanas pamatnosacījumiem.

  Semināra ierakstu LSGŪTIS izplatīs ieinteresētajiem inženiertehniskajiem speciālistiem.

     
 • februāris, 2021

  Veicot starojuma kapilāro siltummaiņu sistēmu izmantošanas un projektēšanas pašreizējā stāvokļa analīzi, notiek arī sagatavošanās un priekšizpēte izstrādājamo aprēķinu metodiku eksperimentālai pārbaudei. Šai sakarā tiek analizētas iespējas un risinājumi, lai verifikāciju veiktu uzstādot sistēmas eksperimentālā dzīvoklī Rāmavas ielā, kā arī esošajos energoefektivitātes testēšanas stendos Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kur jau eksistē pētījumu veikšanai nepieciešamā infrastruktūra – gaiss-ūens siltumsūkņi un mērsensoru sistēmas.

   
 • janvāris, 2021

  Notika tīmekļsemināras ar pieaicināta ēku energoefektivitātes eksperta demonstrējumiem par ēku un telpu siltuma zudumu un apkures jaudas noteikšanas aprēķiniem.

Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv