Package of practical information
(praktiskās informācijas kopums)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/192 "Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos"

Aktualitātes

 • marts, 2020

  13. martā piedaloties starptautiskajā izstādē "Māja 1" LU stendā tika demonstrēti jaunākie pētījumi energoefektīvu būvkonstrukciju ilgtspējas jomā, solāro paneļu faktiskās efektivitātes izpētes rezultāti Latvijas klimatā, kā arī demonstrēti izstrādātie bezvadu sensoru tīklu risinājumi un inovatīvi būvmateriāli uz vietējo izejvielu bāzes. Izstādes turpinājums provizoriski plānots no š.g. 17.–19. aprīlī.
     
     
  Brošūras lapas: 1  2  3  4 
  Plakāti: Solārie paneļi  Bezvadu sensori  Siltums/mitrums  Pelejums  HeatMod 

 • februāris, 2020

  78. LU zinātniskajā konferencē tika prezentēti poli- un monokristālisko solāro paneļu ar dažādu telpisko orientāciju pirmā monitoringa gada rezultāti. Tie parādīja, ka Latvijas klimatā monokristāliskie paneļi var saražot līdz 40% vairāk enerģijas un 90% tās tiek saražoti laika periodā no marta līdz oktobrim.
  Vairāk informācijas prezentācijā

 • novembris, 2019

  Lai pētītu masīvas konstrukcijas papildus siltuma izolācijas no iekšpuses efektivitāti un ilgtspēju, vienā no testēšanas stendiem (CER) tika uzlikta fenola putu (siltuma vadītspēja lambda=0,02 W/m.K) siltuma izolācija ar uz tās rūpnieciski uzmontēto ģipškartona apdari.


       

 • septembris, 2019

  27. septembrī testēšanas poligonā LU BD notika seminārs, kur starptautiskās zinātniskās konferences " Innovative Materials, Structures and Technologies 2019" dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem LU realizējamā ERAF projekta pētījumu rezultātiem gNEĒ faktiskās energoefektivitātes Latvijas klimatā jomā.
  Projekta pētnieki šajā konferencē piedalījās arī nolasot 5 referātus.


       

 • jūnijs-augusts, 2019

  Lai veiktu pilnvērtīgu ilgtermiņa monitoringu gNEĒ Alojas biznesa atbalsta centrā tika uzstādīta meteostacija un pieslēgti BMS papildus energopatēriņa skaitītāji, kā arī GnEĒ monitoringa datu attālinātai vizualizācijai un analīzei izmēģinājuma režīmā uzsākta oriģināli izstrādātās programmatūras ekspluatācija.


   

 • jūlijs, 2019

  Lai pētītu solāro sistēmu efektivitātes atkarību no izmantojamajiem dažāda veida akumulatoriem, darbojoties autonomā režīmā, testēšanas poligonā tika instalēti 3 viena veida un vienādi telpiski orientēti solārie paneļi.


   

 • maijs/jūnijs, 2019

  Lai pētītu saliktu ārsienu konstrukciju, kas piemērotas gNEĒ, energoefektivitāti un mitruma dinamiku testēšanas poligona AER stenda ārsienas no iekšpuses tika siltinātas ar silikogēla paneļiem, bet LOG un CER ārpuses ventilācijas šķirkārtā tika iepildītas putu polistirola granulas.


     

 • aprīlis, 2019

  Pavasaris mūsu testēšanas poligonā.


   

 • aprīlis, 2019

  11. aprīlī rīkotajā zinātniski-praktiskajā seminārā "Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām Latvijā" piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. (ziņa LU portālā).


     
     
     

 • marts, 2019

  Raidījumā "Laiks mājai" A. Jakovičs komentē konteineru mājas.

 • decembris, 2018

  7. decembrī Alojas biznesa atbalsta centrā Sala (gNEĒ) tika instalēts izveidotais bezvadu sensoru tīkls temperatūru un mitruma ilgtermiņa attālinātam monitoringam.

 • decembris, 2018

  Eksperimentālajā poligonā uz esošajiem testēšanas stendiem ir uzstādīti dažādi solārie paneļi, lai ilgtermiņā testētu to efektivitāti Latvijas klimatā atkarībā no to telpiskās orientācijas un izmantotajiem akumulatoriem enerģijas uzkrāšanai.

 • novembris, 2018

  Kārtējās darba vizītes laikā Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "SALA" tika veikti ārsienu un stikloto konstrukciju operatīvie siltuma caurlaidības mērījumi, izmantojot no jauna iegādātās iekārtas, kā arī saskaņoti ēkas energoefektivitātes monitoringa pilnveidošanas plāni.
     
     

 • oktobris, 2018

  12. oktobrī viesi no Tamperes Tehnoloģiju universitātes profesora Juhas Vinhas vadībā tika iepazīstināti ar ERAF projekta pētījumu rezultātiem gan laboratorijā, gan poligonā Botāniskajā dārzā

 • septembris, 2018

  Raidījumā "Laiks mājai" A. Jakovičs populārā formā izstāsta par ar "elpojošām" sienām.

 • septembris, 2018

  Izmēģinājumiem stendu būvkonstrukcijās tika ievietoti bezvadu sensoru prototipi ilgtermiņa izmēģinājumiem reālos ekspluatācijas apstākļos. Prognozētais sensoru darbības ilgums ir vairāki gadi.

 • augusts, 2018

  22. augustā eksperimentālajā poligonā notika starptautiskās vasaras skolas "Ilgtspējīgas konstrukcijas" nodarbības, kur ERAF projekta dalībnieki (A. Jakovičs, S. Gendelis, M. Šinka u.c.) 3 stundu laikā iepazīstināja 18 skolas dalībniekus - doktorantus un profesorus no dažādām valstīm ar izveidotajiem testēšanas stendiem, to apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmām, kā arī mērīšanas un datu savākšanas sistēmu. Lielu dalībnieku interesi izraisīja projekta pētījumu rezultāti, kas rosināja daudz jautājumu un aktīvu diskusiju.
          

 • maijs, 2018

  26. maijā TV6 raidījuma "Laiks mājai" sižetā A. Jakovičs populārā formā iepazīstināja ar projekta pētījumiem.

 • maijs, 2018

  22. maijā projekta dalībnieki atjaunoja testēšanas stendu konstrukcijas pēc veiktās zondēšanas, veica stikloto virsmu tīrīšanu, lai nodrošinātu vienādu starojuma plūsmu, un sagatavoja stendu iekštelpas turpmākiem eksperimentiem.

   
 • maijs, 2018

  15. maijā pēc vairāk nekā 5 gadu ekspluatācijas tika veikta dažādo testēšanas stendos Botāniskajā dārzā izmantoto būvkonstrukciju stāvokļa zondēšana. Atsedzot iespējamā mitruma uzkrāšanās ziņā kritiskos slāņus, tika vērtēts to stāvoklis un paņemti paraugi turpmākai detalizētai mikrobioloģiskai izpētei. Provizoriskais vērtējums rāda, ka izvēlētie būvkonstruktīvie risinājumi ir bijuši veiksmīgi.
  Fotorgāfijas ievietotas sadaļā FOTO.

 • aprīlis, 2018

  2018.g. 19. aprīlī vairāk nekā 100 būvniecības nozares speciālistu no uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām piedalītos zinātniski praktiskajā seminārā "Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām Latvija", kas tika organizēts šī projekta ietvaros. Vairāk informācijas skat. publicitātes sadaļā.
  Dalībnieku aptaujas apkopojums.

 • marts, 2018

  8. martā A. Jakovičs, apmeklējot pētniecisko institūtu FIW Minhenē, iepazinās ar būvmateriālu mitruma absorbcijas noteikšanas metodēm, kas svarīgi to siltuma vadītspējas un ilgtspējas analīzei.
  Savukārt 11. martā, apmeklējot četras dažādas pasīvās ēkas, iepazinās ar tur izmantotajiem materiāliem, tehnoloģijām un sistēmām, kas būtiski veidojot priekšlikumus nZEB risinājumiem Latvijā.
   
   
   

 • janvāris, 2018

  LU Zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" 1. februārī Jānis Ratnieks prezentēja pētījumu "Mikroorganismu augšanas novērtējums Testa ēku jumta konstrukcij"

 • janvāris, 2018

  projekta zinātniskajā seminārā Jānis Ratnieks prezentēja vieglo konstrukciju mitruma dinamikas un mikroorganismu augšanas prognozēšanu ilgtermiņā Latvijas klimatā
   

 • novembris, 2017

  Starptautiskajā konferencē SGEM Vienna Green 2017 (Vīnē) 2017. g. 27.-29. novembrī referātā "Results of a long-term energy efficiency monitoring of test buildings under real climatic conditions" tika parādīti daži projekta rezultāti.
   
   

 • septembris, 2017

  Projekta darbinieki iepazīstināja starptautiskās konferences "Inovatīvie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas" ietvaros organizētās studentu konferences dalībniekus ar šī projekta ietvaros veiktajiem un turpmāk plānotajiem pētījumiem, apmeklējot LU Botāniskajā dārzā izveidotos energoefektivitātes testēšanas stendus. Uzstājoties ar prezentāciju šajā konferencē projekta vad. A. Jakovičs iepazīstināja tās dalībniekus un Latvijas industrijas pārstāvjus arī ar realizējamā ERAF projekta mērķiem, uzdevumiem, paveikto un tuvākā perioda darbiem.
   

 • septembris, 2017

  Projekta darbinieki iepazinās ar 2016.g. Ādažu Valdorfa skolai uzceltajā sporta zālē izmatotajiem risinājumiem un pirmā gada ekspluatācijas pieredzi. Ēka ir projektēta kā gandrīz nulles enerģijas ēka.
   

 • jūlijs, 2017

  Projekta pētnieki iepazinās ar biznesa atbalsta centra gNEĒ "SALA" Alojā sistēmām un vienojās par sadarbības līguma noslēgšanu ēkas ilgtermiņa monitoringam.
   
   

 • jūlijs, 2017

  Notika projekta zinātniskais seminārs "Inovatīvi risinājumi gandrīz nulles enerģijas ēkām"
   

 • maijs, 2017

  A. Jakovičs Ventspilī iepazinās ar mikrokapilāro siltummaiņu ražošanas tehnoloģiju uzņēmumā Wasserkabel Baltic, kā arī ar inovatīvu un vieglu šūnveida koka būvmateriālu Dendrolight ražošanas tehnoloģiju. Šie izstrādājumi potenciāli efektīvi izmantojami arī gandrīz nulles enerģijas ēkās.
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta zinātniskajā seminārā Alise Jēkabsone un Daila Sloka prezentēja iespējamo risinājumu priekšlikumus gandrīz nulles enerģijas biroju ēkai
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta zinātniskajā seminārā Madara Bēma prezentēja pirmās ieceres gandrīz nulles enerģijas biroju ēkai
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta pārstāvji iepazinās ar atbilstoši gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām 2016.g. uzbūvēto Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra ēku SALA un ar novada Domes pārstāvjiem apsprieda sadarbības iespējas šīs ēkas energoefektivitātes padziļinātā izpētē un pieredzes izplatīšanā.
   
   

 • aprīlis, 2017

  Projekts ir uzsākts. 6. aprīlī notika pirmā personāla sapulce.

Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv