Jaunumi

 • februāris, 2016.

  2016. gada 26. februārī notika Zinātniski praktiskais seminārs
  Ēku energoefektivitātes un ilgtspējas aktuālās problēmas.

 • oktobris, 2015.

  Turpinot ilgtermiņa monitoringu stendos uzsākta kārtējā (trešā) apkures sezona, veicot kontrolmērījumus dažādo būvju energopatēriņa salīdzināšanai vienādos ekspluatācijas apstākļos.

 • septembris, 2015.

  Augustā sekmīgi pabeigti projektā plānotie pētījumi. To rezultāti konspektīvi atspoguļoti sadaļā "Rezultāti", kā arī publikācijās.

 • jūnijs, 2015.

  ES būvniecības nedēļas ietvaros izveidotajā poligonā Latvijas un ārvalstu būvniecības nozares speciālisti un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta galvenajiem rezultātiem (programma).

  Pasākumu atklāja Latvijas Valsts standartizācijas biroja vadītājs I. Pilmanis. Ar pētījumu pamatnostādnēm un mērķiem iepazīstināja projekta vadītājs A. Jakovičs. Atlasītus pētījumu rezultātus prezentēja S. Gendelis, bet M. Ščepanskis iepazīstināja ar daudzveidīgajām darbu perspektīvām šajā jomā.

  Pēc tam pasākuma dalībnieki iepazinās ar esošajiem stendiem, uzstādītajām mērsistēmām un dažādām standartizētām būvju energoefektivitātes un termiskā komforta izpētes metodēm.

 • marts, 2015.

  Ir pievienotas jaunas fotogrāfijas.

 • marts, 2015.

  LU VTPMM laboratorija piedalījās 29. starptautiskajā būvniecības industrijas izstādē "Māja I 2015", kas notika 12.-15. martā. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar jaunākajiem ESF projekta Nr. 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007 rezultātiem.

 • marts, 2015.

  Pie rezultātiem ir pievienota 2014./15. g. detalizēta apkures sezonas datu analīze.

 • ferbuāris, 2015.

  4. februārī LU FMF Zeļļu ielā 8 notika kārtējais zinātniski praktiskais seminārs (programma).

  Visas prezentācijas un fotogrāfijas apkopotas sadaļā publicitāte.

 • novembris, 2014.

  Ir uzsākta apkures sezona, apkure ar uzstādītiem 19°C tiek nodrošināta ar dažādiem gaiss-gaiss, gaiss-ūdens un elektrisko sildītājiem.

 • augusts, 2014.

  Uzsākti gaiss-ūdens siltum- sūkņa ar zemas temperatūras kapilārā paklāja tipa siltummaini izmēģinājumi dzesēšanas režīmā.

 • jūlijs, 2014.

  Pabeigta zaļā jumta tehnoloģiju demonstrējumu un izmēģinājumu stenda izveide LU Botāniskajā dārzā.


 • jūnijs, 2014.

  Sadaļā publicitāte ir pievienots "Rīta panorāmas" sižets.

 • jūnijs, 2014.

  Ir pievienots testēšanas stendos esošās mērsistēmas apraksts un dažādu tehnoloģiju apskati.

 • maijs, 2014.

  22. maijā LU FMF notika zinātniski praktiskais seminārs, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar 2013./14.g. apkures sezonas pētījumu rezultātiem stendos.

  Prezentācijas no semināra var aplūkot sadaļā Publicitāte.

 • februāris, 2014.

  Projekta pētījumu pirmos rezultātus A. Jakovičs postera veidā prezentēja World Sustainable Energy Days (WSED 2014), kas 25.–28. februārī notika Velsā (Austrija).


 • februāris, 2014.

  LU Botāniskajā dārzā notika seminārs par t.s. zaļajiem jumtiem. Klausītājus ar to pamatnostādnēm iepazīstināja Adriāns Torrehons no Mondragonas universitātes Spānijā un Armands Liede no SIA "Jumti un Fasādes".


Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv