Projekta īstenōšanā ir iesaistīti sekojošie partneri (alfabēta secībā):

Burtnieks

SIA "BURTNIEKS R"

Kontaktpersona:

valdes priekšsēdētājs Uģis Ārgalis

www.burtnieksr.lv

Dores

SIA "DORES FABRIKA"

Kontaktpersona:

direktors Juris Dzenis

www.dores.lv

Indutek

SIA "INDUTEK LV"

Kontaktpersona:

valdes loceklis Mārtiņš Klegeris

www.indutek.lv

Granulas

SIA "JĀŅRĀMIS"

Kontaktpersona:

valdes loceklis Jurģis Meisters

www.janramis.lv

Fibolits

SIA "JELGAVAS BŪVNIECĪBAS SISTĒMAS"

Kontaktpersona:

Andris Pavītols

www.fibrolits.lv

Finieris

A/S "LATVIJAS FINIERIS"

Kontaktpersona:

Uģis Ozols

www.finieris.lv

Lode

SIA "LODE"

Kontaktpersona:

ražošanas direktors Sergejs Čertoks

www.lode.lv

LU

LU BOTĀNISKAIS DĀRZS

Kontaktpersona:

direktore Anta Sparinska

www.botanika.lu.lv

LU

LU FONDS

Kontaktpersona:

izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece

www.fonds.lv

Logi

SIA "MĀRUPES LOGI"

Kontaktpersona:

Arnis Āķis

www.marupeslogi.lv

PAIC

SIA "PAIC"

Kontaktpersona:

valdes priekšsēdētājs Andris Jakovičs

www.paic.lv

PAIC

SIA "Ricon AC"

Kontaktpersona:

valdes priekšsēdētājs Andris Dancigs

www.kondicionieris.lv

Paroc

SIA "PAROC"

Kontaktpersona:

mārketinga un tirdzniecības vadītājs Ronalds Liepiņš

www.paroc.lv

Rehau

SIA "REHAU"

Kontaktpersona:

valdes loceklis Aldis Sirmačs

www.rehau.lv

Re&Re

SIA "RE&RE"

Kontaktpersona:

Mārīte Straume

www.rere.lv

Sakret

SIA "SAKRET"

Kontaktpersona:

ražošanas direktors Valentīns Kokorēvičs

www.sakret.lv

Sakret

"SIGA"

Kontaktpersona:

trainer, aplication adviser Jānis Vanags

www.siga.ch

Troja

SIA "Troja"

Kontaktpersona:

valdes loceklis Jānis Biķis

www.troja.lv

Projektu daļēji finansē:

ERAF

. ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi
(2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041)


. Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
(2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007)

Jaunumi

 • septembris, 2014.

  Sadaļā publicitāte ir pievienota grāmata "Būvkonstrukciju energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā" (Latvijas Universitāte, A. Jakoviča zin. red., 326 lpp.), kurā izvērsti atspoguļoti projekta rezultāti

 • janvāris, 2014.

  Turpmāk informācija par šī projekta ietvaros iesākto mērījumi rezultātiem tiks publiskota 2013.-2015. projekta sadaļā.

 • janvāris, 2014.

  LU 72. konferences sekcijā "Ēku siltumfizika, energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā", kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki 13 referātos tika iepazīstināti ar testēšanas stendos veiktā monitoringa pirmā gada datu analīzes rezultātiem un poligonā iegūtajām jaunākajām atziņām par būkonstruktīvo risinājumu izvēli zema energopatēriņa ēkām un to ilgtspēju.

  Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācijas ir atrodamas sadaļā "Publicitāte".

 • oktobris, 2013.

  Sadaļā Mērījumi ir pievienoti jaunākie 2013. gada vasaras un rudens mērījumu rezulāti.

 • oktobris, 2013.

  Kārtējais informatīvais seminārs par dažādu būvkonstruktīvo risinājumu raksturlielumu salīdzinošo pētījumu rezultātiem Latvijas klimatā notika š.g. 9. oktobrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē Zeļļu ielā 8.

 • jūnijs, 2013.

  13. jūnijā LU Botāniskajā dārzā būvniecības nozares un mediju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar stendu konstruktīvajiem risinājumiem, mērījumu norisi, uzzināt par šobrīd iegūtajiem monitoringa rezultātiem un pētījuma plāniem turpmākajiem 3 gadiem.

  Fotogrāfijas no pasākuma ir atrodas mūsu un LU mājas lapās.

 • oktobris, 2012.

  Projekta mājas lapa, kas darbojas testa režīmā, pārbrauca uz www.eem.lv (energoefektivitātes monitorings) domēnu.

Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv