Pētījuma tēma

Galvenokārt no vietējām izejvielām veidotu kompozītu būvkonstrukciju un atjaunojamos resursus izmantojošu telpu mikroklimata uzturēšanas sistēmu energoefektivitātes un ilgtspējas izpēte Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Kopsavilkums

Motivācija un mērķi

Problēmu raksturojums un pētījumu koncepcija

Pētījuma metodoloģija un detalizēts darba apraksts

Saikne ar citiem projektiem

Testējamo konstrukciju īss raksturojums

Tehniskais nodrošinājums

Komanda un partneri

Galvenie sagaidāmie rezultāti

Jaunumi

 • septembris, 2014.

  Sadaļā publicitāte ir pievienota grāmata "Būvkonstrukciju energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā" (Latvijas Universitāte, A. Jakoviča zin. red., 326 lpp.), kurā izvērsti atspoguļoti projekta rezultāti

 • janvāris, 2014.

  Turpmāk informācija par šī projekta ietvaros iesākto mērījumi rezultātiem tiks publiskota 2013.-2015. projekta sadaļā.

 • janvāris, 2014.

  LU 72. konferences sekcijā "Ēku siltumfizika, energoefektivitāte un ilgtspēja Latvijas klimatā", kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki 13 referātos tika iepazīstināti ar testēšanas stendos veiktā monitoringa pirmā gada datu analīzes rezultātiem un poligonā iegūtajām jaunākajām atziņām par būkonstruktīvo risinājumu izvēli zema energopatēriņa ēkām un to ilgtspēju.

  Vairāk informācijas par pasākumu un prezentācijas ir atrodamas sadaļā "Publicitāte".

 • oktobris, 2013.

  Sadaļā Mērījumi ir pievienoti jaunākie 2013. gada vasaras un rudens mērījumu rezulāti.

 • oktobris, 2013.

  Kārtējais informatīvais seminārs par dažādu būvkonstruktīvo risinājumu raksturlielumu salīdzinošo pētījumu rezultātiem Latvijas klimatā notika š.g. 9. oktobrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē Zeļļu ielā 8.

 • jūnijs, 2013.

  13. jūnijā LU Botāniskajā dārzā būvniecības nozares un mediju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar stendu konstruktīvajiem risinājumiem, mērījumu norisi, uzzināt par šobrīd iegūtajiem monitoringa rezultātiem un pētījuma plāniem turpmākajiem 3 gadiem.

  Fotogrāfijas no pasākuma ir atrodas mūsu un LU mājas lapās.

 • oktobris, 2012.

  Projekta mājas lapa, kas darbojas testa režīmā, pārbrauca uz www.eem.lv (energoefektivitātes monitorings) domēnu.

Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv